Honvédorvos KÜLÖNSZÁM 2022

Megjelent a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából
(1991–2021)

Letöltés ide kattintva

TARTALOM

Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy, PhD
Beköszöntő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pogányné Dr. Rózsa Gabriella, PhD
A katonaorvosi tudományos infrastruktúra a jubileumok tükrében . . . . . . . . . . . . . 6
Dr. Svéd László nyugállományú orvos altábornagy, PhD
A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság megalapításának
előzménye, körülményei
A Magyar Néphadsereg Orvosi Tudományos Tanácsa (MN OTT) . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dr. Sótér Andrea alezredes,
Dr. Svéd László nyugállományú orvos altábornagy, PhD,
Pogányné Dr. Rózsa Gabriella, PhD
Visszatekintés a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság
tevékenységére, megalakulásának 30. évfordulója alkalmából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy, PhD
A katonaorvosi hivatás és a mai Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani
Társaság szerepvállalása
A múlt és jelen találkozása a jövő építése érdekében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87