„Katona-egészségügyi életmű díj” elismerésben részesülők – 2021.

Dr. Medveczki Pál orvos ezredes
1935-ben született, orvosi diplomáját 1959-ben vette át Budapesten, s még azévben az Magyar Néphadsereg 6. Gépkocsizó Lövészezred beosztott csapatorvosaként kezdi meg katonai pályafutását főhadnagyként. Ezt követően 1961-től a Magyar Néphadsereg 56. Egészségügyi Zászlóalj parancsnoka, innen a Szovjetunióba, a Kirov Katonai Akadémiára kerül beiskolázásra. Hazatérte után a székesfehérvári Magyar Néphadsereg 5. Hadsereg Parancsnokság egészségügyi osztályvezető helyettese, majd gyógyító és megelőző főorvosa. 1967-ben szervező szakorvos képesítést szerez. 1972-től alezredesként a Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálatfőnökség kiemelt kiképző főorvosa. 1978-ban kerül a Magyar Néphadsereg 2. Katonai Kórház parancsnokaként Kecskemétre, 1979-ben nevezik ki ezredessé. 6 év után, 1984-től a Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálatfőnökség főnök helyettesi beosztást látja el. 1986-ban az Egészségügyi Miniszter Kiváló Orvos kitüntetésben részesíti. Pályafutása végén 1992-1995-ig miniszteri biztos a honvédkórház rekonstrukciós beruházási munkában. Tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként címzetes egyetemi docensi címet kap, 1984-től a Magyar Néphadsereg Orvosi Tudományos Tanácsának is tagja.
A katonai szolgálat halottjaként 2021. szeptember 14-n helyezték örök nyugalomba a Farkasréti temetőben. A posztumusz elismerést fia, Dr. Medveczki András vette át.


Dr. Polgár József orvos ezredes
1936-ban született, orvosi diplomáját 1962-ben vette át Budapesten. Főhadnagyként Miskolcon a 105. honi légvédelmi tüzérezred vezető orvosaként kezdi meg hivatásos szolgálatát. 1968-ban egészségügyi szervezés szakvizsgát szerez. 1969-től a 2. Honi Légvédelmi Hadosztály megbízott egészségügyi szolgálatvezető, majd 1973-tól egészségügyi szolgálatfőnök. 1982-1984 között az állami egészségügyi szolgálat kikérése alapján a Sátoraljaújhelyi Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet igazgató főorvosa. A Kecskeméti Honvédkórház vezetőjévé 1984-ben kerül kinevezésre, 1986-ban ezredessé léptetik elő. A Magyar Honvédség átszervezésének elemeként 1995. december 16-ával megszűnt a 2.sz. Honvédkórház és a ROVKI, és a két intézmény bázisán megalakításra került az MH Kecskeméti Repülőkórház. Az Ő parancsnoksága alatt került átadásra és kezdte meg működését az új és korszerű szakorvosi rendelőintézet, alakult ki, majd fejlődött igen jelentős mértékben a központi diagnosztika, az endoszkópia és az intenzív betegellátás. Innen vonul nyugállományba 1996-ban.
Főigazgatóként kiváló vezetői tulajdonságairól tett tanúbizonyságot és szerzett jelentős tapasztalatot. Feladatát naprakész szakmai felkészültséggel végezte, vezetése alatt az intézet a gyógyító-megelőző munka területén elért eredményei alapján elismerést és tekintélyt szerzett. Nagy figyelmet fordított a betegellátás színvonalának emelésére, az orvosok és középkáderek képzésére.
Az elismerést megromlott egészségi állapota miatt felesége, Nádasdy Katalin Asszony vette át.


Dr. Aracsi László orvos ezredes
1945-ben született, Pécsett 1969-ben veszi át orvosi diplomáját és kezdi meg szolgálatát a 8. gépesített lövész hadosztály, 63. gépesített lövészezrednél Nagyatádon vezetőorvosként. 1971-ben Pécsre kerül a 9. gépesített lövész hadosztály 57. egészségügyi zászlóalj parancsnokának, közben 1 évet Kaposváron tölt mb. eü. szolgálatvezetőként. A leningrádi Kirov Katonaorvosi Akadémia elvégzése után Székesfehárváron, az 5. Hadosztály egészségügyi szolgálatánál KÖJÁL főorvos. 1976-tól kerül vissza Pécsre a 3. Katonai Kórház parancsnok-helyettesi beosztásába. 1979 társadalom orvostan szakvizsgát szerez. 1987-ben nevezik ki a 3. Katonai Kórház parancsnokává és léptetik elő ezredessé. 1994-ben szakmai munkája elismeréseként az elsők között, Flór Ferenc díjjal tüntetik ki. 1995-től tagja a MH Orvosi Tudományos Tanácsának, 1996-tól az Egészségtudományi szekció elnöke. 1997-ben közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser szakképesítést szerez. A pécsi honvédkórház igazgatói ill. főigazgatói beosztásából vonul nyugállományba 2002-ben. Több tudományos cikk és kiadvány szerzője és társszerzője. Szakmai tudását, tapasztalatát a Pécsi Tudományegyetem Műveleti Medicina tanszék megalapításában is megosztja.


mkkot.hu