Közgyűlés, 2022. április 13.

Tisztelt Tagtársak!

Az Alapszabályzat 11. § 2. pontja alapján közgyűlést hívok össze.

Időpontja: 2022. április 13. (szerda) 09.00-9.50

Helyszíne: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Márvány terem), 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés levezetése után kezdődik a tudományos rendezvényünk, melynek keretében kerül átadásra a Katona-egészségügyi Életmű díj is, a részvételi szándékáról és szállítási igényéről visszajelzést kérünk legkésőbb 2022. április 8-ig, a Társaság email címére: katonaorvosi@mkkot.hu

Tervezett napirendi pontok:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Elnökségi beszámoló a 2021. évről
3. Pénzügyi beszámoló a 2021. évről
4. Felügyelő Bizottsági beszámoló a 2021. évről
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
5. 2022. évi szakmai program előterjesztése: Tudományos ülés 2022. ápr. 13., XXIV. Tudományos Konferencia, 2022. november 8-10. között a VIMIMED konferenciával közösen.

2022. évi pénzügyi terv: HM támogatás felhasználása Előterjeszti: Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy MKKOT elnök Szavazás a 2022. évi tervek elfogadásáról

6. Hozzászólások, zárszó

Megjelenésükre feltétlenül számítok, tekintettel arra, hogy a határozatképesség a beszámolók elfogadásának feltétele. Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképtelen, a Főtitkár az újabb közgyűlést 2022. április 21. (szerda) 14.00 órára, az MH Egészségügyi Központban (1134 Budapest, Róbert K. krt. P épület, I emelet, Barna tanács terem), változatlan napirenddel ismét összehívja. Az új időpontra összehívott közgyűlés, a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Elektronikusan csatolva: 2021. évi Elnökségi (6 oldal), pénzügyi (2 oldal) és felügyelő bizottsági (2 oldal) beszámolók és Meghívó a MKKOT 30 éves jubileumi tudományos ülésére

Tisztelettel:

Dr. Sótér Andrea alezredes

MKKOT főtitkár

Napirendi pontok, részletek: