Meghívó a Társaság 30 éves jubileumi tudományos ülésére – 2022. április 13.

Meghívó a Magyar Katonai- Katasztófaorvostani társaság 30 éves jubileumi tudományos ülésére

2022. április 13.

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Márvány terem), 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

A rendezvényen való részvétel a társasági tagok részére díjtalan, a vendégeknek 3000,- Ft.

A rendezvény helyszínére az MHEK területéről a szállítás biztosított.

Telefon: 465-1800 / 71015

E-mail: katonaorvosi@mkkot.hu

A jubileumi rendezvény a Honvédelmi Minisztérium „Civil szervezetek program támogatása” keretében valósul meg.

9.00 Regisztráció és tagdíjfizetés (aktív munkavállaló 5000,-Ft, más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas 3000,- Ft)

A MAGYAR KATONAI- KATASZTÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

9.30 2021. évi Elnökségi, Pénzügyi és Felügyelő Bizottsági beszámolók
2022. évi Szakmai program és pénzügyi terv
Szavazás a beszámolók, a program és terv elfogadásáról
Tájékoztató az Alapszabályzat 2021. évi módosításáról

Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképtelen, a Főtitkár az újabb Közgyűlést azonos napirendi pontokkal a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (1134. Budapest, Róbert K. krt. 44. P. épület, Barna terem) helyszínen, 2022. április 21.-n 14.00 órára ismét összehívja. Az ismételten összehívott közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.


A 30 ÉVES JUBILEUMI TUDOMÁNYOS ÜLÉS PROGRAMJA

10.00 – 10.15 30 éves a Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság
Dr. Kopcsó István PhD vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár
MKKOT elnök, MH Egészségügyi Központ parancsnok

10.15 – 10.30 Köszöntés
Sándor Zsolt vezérőrnagy
Magyar Honvédség parancsnokának helyettese

10.30– 11.00 A tudományos intézményrendszer kiépülése a (240 éves) magyarországi katona-egészségügyben
Pogányné Dr. Rózsa Gabriella PhD, tanácsos
MH Egészségügyi Központ, Tudományos Könyvtár, könyvtárvezető

11.00-11.30 Dr. Szánthó Elemér honvédorvos őrnagy igaz története
Dr. Susa Éva
antropológus, igazságügyi főtanácsos

11.30– Katona-egészségügyi Életmű díj és Társasági díszoklevelek átadása

12.30– 13.30 Állófogadás
Köszöntőt mond Prof. Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes, egyetemi tanár a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke

A Magyar Katonai- Katasztófaorvostani Társaság XXIV. Tudományos konferenciája 2022. nov. 8-10.-n a VIMIMED konferenciával közösen kerül megrendezésre a Stefánia Palotában.


A 30 éves jubileumi tudományos ülés programja