MEGÚJÍTOTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2019. szeptember 12-én a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) és a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság (MKKT) megújította a korábban aláírt együttműködési megállapodását. A kooperációs dokumentumot Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, az MKKT elnöke és Prof. Dr. Szenes Zoltán MHTT – elnök írta alá. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát mindkét társaságnál idén lezajlott tisztújítás, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program meghirdetése, valamint az elmúlt évek tapasztalatainak feldolgozása indokolta.

Bár a megújított megállapodás céljai nem változtak, az új szerződés 3 prioritást és 11 praktikus együttműködési feladatot határozott meg. Az együttműködő felek tudományos szakmai tevékenységüket a Zrínyi-2026 program kutatási és tudományos ismeretterjesztési feladataira, a két társaság közötti tevékenység szinergia hatásának megteremtésére, egymás eredményeinek kölcsönös megismertetésére összpontosítják. Az együttműködés operatív kérdéseiben a mindkét társaságban tevékenykedő MHTT Katasztrófa és Védelem-egészségügyi Szakosztály fogja betölteni a koordinációs szerepet. Tekintettel arra, hogy az MHTT védelem-egészségügyi szakosztály vezetői, Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes elnökségi tagi, Dr. Sótér Andrea orvos alezredes főtitkári pozíciót töltenek be az MKKT-ben, a társaság elnökségének fontos feladata a katonaorvosi tisztségviselők támogatása. A felek törekednek arra, hogy a közös fellépéssel tovább fejlődjön a honvéd egészségüggyel, a védelem egészségüggyel és a hadtudománnyal kapcsolatos magyar szakmai nyelvezet, terminológia, segítik egymás kiadványainak népszerűsítését és használatát.

A hozzászólásában a konferencián Szenes Zoltán elnök bemutatta a Társaságot, beszélt a két szervezet közötti együttműködés új lehetőségeiről, kifejezte az MHTT elkötelezettségét a kooperáció megerősítésében és elmélyítésében. A konferencia margóján már több közös program megvalósítása került szóba (MKKT részvétele a JAPCC németországi légierő-konferencián, részvétel előadásokkal a novemberi MHTT „évfordulós” konferencián, a Hadtudományi Lexikon népszerűsítése katona-egészségügyi körökben)

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság mintegy 70 fős tagságát 11 fős vezetőség (elnök, alelnök, főtitkár, elnökségi tagok) irányítja.

Forrás: mhtt.eu/?page=rendezvenyek