MKKOT XIX. Tudományos Konferencia – „Első hazai NPWT tudományos szakmai nap” 2016. 11. 16.

Megemlékezés a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság megalapítójáról, Prof.Dr. Vámos László orvos vezérőrnagy születésének 90., valamint a Társaság megalakulásának 25. évfordulójáról.
A konferencia témája: a negatívnyomás terápia (NPWT- Negative Pressure Wound Therapy)

Összefoglaló a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság
XIX. Tudományos konferenciájáról, és az első hazai NPWT szakmai napról

2016. november 16.

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság 2016. november 16-án tartotta meg XIX. Tudományos Konferenciáját a MH Egészségügyi Központ Honvédkórház előadótermében. A Magyar Hadtudományi Társaság Kataszrófa- és Védelemegészégügyi Szakosztályával és a Negatívnyomás-Terápiával a Sebgyógyulásért Egyesülettel közösen szervezett konferencia különlegességét az adta, hogy az egész napos esemény egyetlen téma, a negatívnyomás terápia (NPWT- Negative Pressure Wound Therapy) köré szerveződött. A nagy érdeklődésre való tekintettel a részvételt előzetes regisztrációhoz kellett kötni, a 150 fős előadóterem így is kicsinek bizonyult.

A tudományos esemény megemlékezéssel kezdődött. Prof Dr Vámos László orvos vezérőrnagy születésének 90. évfordulója alkalmából Szabó István vezérőrnagy, az MH EK Honvédkórház parancsnoka helyezett el koszorút az emléktáblánál. A koszorúzást követően Dr Liptay László nyá. orvos ezredes emlékezett meg a hazai katasztrófa orvostan és a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság megalapítójáról.

A MH Honvédkórház előadói mellett a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem és több neves kórház igazgató főorvosai, főorvosai, klinikus és kutató szakemberei adtak tájékoztatást a negatívnyomás–terápia egyre szélesebb körű alkalmazási lehetőségeiről, a korszerű sebkezelés tapasztalatairól, az állatmodelleken végzett kísérleti kutatások eredményeiről. Az általános sebészeti és traumatológiai témák, esetbemutatások mellett helyet kapott a szív- és mellkassebészet, plasztikai és égéssebészet, ortopédia és a kézsebészet is. Előadásokat hallottunk a negatívnyomás-terápia jelentőségéről a diabéteszes láb korszerű kezelésében és a terápia egyelőre még kiaknázatlan alkalmazási lehetőségeiről is. A három szekcióban elhangzott összesen 20 előadást nagy érdeklődéssel hallgatta végig a szakavatott hallgatóság, az előadók sok kérdést kaptak és egy-egy témában intenzív eszmecsere alakult ki.

Összefoglalójában Dr Németh András nyá. orvos dandártábornok, a Társaság elnöke sikeresnek értékelte a konferencia keretében megtartott Első hazai NPWT tudományos szakmai napot, köszönetét fejezte ki az előadóknak a színvonalas és rendkívül érdekes előadásokért, és megköszönte a hallgatóság aktív részvételét. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a Magyar Katona- és Katasztrófaorvostani Társaság soron következő tudományos ülésére 2017. április 19-én kerül sor, a XX. Tudományos konferencia pedig 2017. november 15-én lesz. Mindkét rendezvényre minden érdeklődőt szerettel meghívott.

A konferencia fővédnöke Tömböl László vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke volt. Köszönettel tartozunk a Hartmann-Rico Hungária Kft-nek, a rendezvény főszponzorának a rendkívül színvonalas támogatásért, mely hozzájárult a konferencia sikeréhez.