A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság és a Magyar Hadtudományi Társaság együttműködési megállapodása

A katonaorvoslás bázisintézményében, a MH Egészségügyi Központjában került sor a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság (MKKOT) és a Magyar Hadtudományi Társaság (MHT) együttműködési megállapodásának aláírására 2015. február 19-én. Az együttműködést a MKKT részéről Dr. Németh András elnök és Prof. Dr. Nagy László a MHT elnöke írta alá.

Olvass tovább

XVII. Tudományos Konferencia 2014. 11. 26.

Összefoglaló a Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság
XVII. tudományos konferenciájáról

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság 2014. november 26-án tartotta meg XVII. tudományos konferenciáját. MH Egészségügyi Központ kék előadótermében dr. Németh András nyá. orvos dandártábornok, a társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket és a konferencia védnökeit, Prof. Dr. Gál Jánost a Semmelweis Egyetem klinikai rektor helyettesét, az Általános Orvostudományi Kar Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék megbízott tanszékvezetőjét, Dr. Zsiros Lajos Ph.D orvos dandártábornokot a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ orvos igazgatóját és Prof. Dr. Nagy László nyá. ezredest, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét. Ezt követően felkérte Dr. Zsiros Lajos Ph.D orvos dandártábornokot a klinikai szekció megnyitására és az ülés levezetésére.

Olvass tovább

MKKOT XVI.Tudományos Konferencia 2013.11.27.

A Magyar Katonai- Katasztrófaorvostani Társaság 2013. november 27-én rendezte meg XVI. tudományos konferenciáját az MH Egészségügyi Központban.

A konferenciát, melynek címe „Sürgősségi ellátás háborús helyzetben és katasztrófában”, a MKKOT ősszel megválasztott új elnöke Dr. Németh András nyá. orvos dandártábornok nyitotta meg.

Olvass tovább

MEGHÍVÓ – „A félezer éves magyar orvosi nyelv” címmel rendezett Lencsés György Emlékelőadásokra

Az előadások az orvosi nyelvünk születésének és fejlődésének 500 éves történetéből villantanak fel fontos tényeket és talányokat Pozsonytól Sárváron és Budán át Kolozsvárig és Gyulafehérvárig, kezdve azzal a korszakkal, amikor az élettudományokat (biológia, gyógyszerészet, mezőgazdaság stb.) még elsősorban az orvosi szaknyelv képviselte.
A szervezés egyszerűsítése végett előzetes jelentkezést kérünk (és előre is köszönünk) a bosze.monika@orvosinyelv.hu e-címre.
Az Emlékelőadás mindenki számára nyitott, ingyenes és önköltséges.
Az együttgondolkodás reményében, igaz jókívánságokkal és szíves köszöntéssel
Budapest-Vászoly & Balatonfüred, 2013.09.10.

Bősze Péter és Szabó T. Attila

Olvass tovább