Tájékoztató a 2021. évi közgyűlésről, a 2022. évi szakmai programról

A 2021. szept. 29-én megtartott Közgyűlés elfogadta a 2020. évi elnökségi, pénzügyi és felügyelő bizottsági jelentéseket és döntött az Alapszabályzat módosításáról. A módosítás fő pontjai, egyrészt, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt (is) indokolt az elnökség és a közgyűlés elektronikus úton történő összehívhatóságát biztosítani, másrészt a Társaság működőképességének megtartása érdekében az éves tagdíj összegét szükséges megemelni (5000,- ill. 3000,- Ft).

A Közgyűlés határozatot hozott a Társaság „Katonaegészségügyi életmű díj” alapításáról: „Az elismerést Társaság rendezvényén, évente 1 alkalommal adományozza, 3-5 fő részére, a katonaorvoslás azon jeles képviselői számára, akik aktív szolgálati időszakuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkájában maradandót alkottak, melyek hosszú távon is pozitív hatással voltak a hazai és nemzetközi katonaegészségügyi tevékenységre. Az elismerésre a tagság írásbeli javaslatot tehet az Elnökség részére. Az elismerés odaítéléséről az Elnökség dönt nyílt szavazással.”

A 2022. évi szakmai tervről is döntött a Közgyűlés: a korábbi évek hagyományának megfelelően, hogy a Társaság tavaszi tudományos ülését 2022. április 13-n az őszi, XXIV. tudományos konferenciáját 2022. november 23-n tervezzük megrendezni. A tavaszi tudományos ülés keretében tervezzük a 2022. évi Közgyűlés összehívását a 2021. évi beszámoló jelentések elfogadása céljából, továbbá a 2021. évben elmaradt MKKOT 30 éves jubileumi rendezvény megtartását, melynek keretében kerülne ünnepélyes átadásra a „Katonaegészségügyi életmű díj” is.
A Közgyűlés megerősítette 17 fő tagságának törlését a tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása miatt. Az éves beszámoló jelentések, a Közgyűlési jegyzőkönyv és mellékletei a Társaság irodájában – munkaidőben előzetes bejelentkezéssel – megtekinthetőek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Társaság webes felületeinek újraindítása megtörtént, a Társaság hivatalos email címe (katonaorvosi@mkkot.hu), valamint elérhető a Társaság honlapja (www.mkkot.hu) is, melynek további tartalom szerkesztéséhez várjuk javaslataikat. Párhuzamosan a Facebook oldalunkon (Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság) is megjelentetjük a Társasági híreinket.

Budapest, 2021. dec. 17.