Tisztújító közgyűlés – 2023. 04. 19.

Tisztelt Tagtársak!
Az Alapszabályzat 11. § 2. pontja alapján tudományos üléssel egybekötött közgyűlést hívok össze. A közgyűlés egyben tisztújító is, tekintettel arra, hogy az elnökség 4 éves mandátuma lejár.

Időpontja: 2023. április 19. (szerda) 09.00-12.00 óra
Helyszíne: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Parancsnoki épület, Kék tanácsterem
(1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.)

A tudományos ülés tervezett programja:
09.00-09.20. A törökországi földrengés mentési munkálataival összefüggő tapasztalatok
Előadó felkérés alatt

09.20-09.40. Főszerkesztői gondolatok a Honvédorvos folyóírat megújításáról
Dr. Péter László PhD alezredes

09.40-10.00. Kávé szünet

A tisztújító közgyűlés tervezett programja:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Elnökségi beszámoló a 2019-2022. évekről
Előterjeszti: Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy MKKOT elnök
3. Pénzügyi beszámoló a 2019-2022. évekről
Előterjeszti: Dr. Sótér Andrea alezredes MKKOT főtitkár
4. Felügyelő Bizottsági beszámoló a 2019-2022. évről
Előterjeszti: Dr. Mátyus Mária ny. ezredes MKKOT FB elnök
Szavazás a beszámolók elfogadásáról
5. 2023. évi szakmai program és pénzügyi terv előterjesztése
Tudományos ülés 2023. ápr. 19.,
XXV. Jubileumi Tudományos Konferencia és Katona-egészségügyi Életmű Díjátadó ünnepség 2023. november 22.
Előterjeszti: Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy MKKOT elnök
Szavazás a szakmai program és pénzügyi terv elfogadásáról
6. A MKKOT Szervezeti és Működési szabályzat elfogadása, egységes szerkezetben a Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottságának működési rendjével
Előterjeszti: Dr. Sótér Andrea alezredes MKKOT főtitkár
Szavazás a Szervezeti és Működési szabályzat elfogadásáról

11.00.-11.10. Technikai szünet

7. Tisztújítás: Levezető elnök, Szavazat Számláló Bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása, a tisztségviselők (Elnökség és Felügyelő Bizottság) megválasztása
Előterjesztő: Jelölő Bizottság elnöke
További javaslatok, hozzászólások
Szavazócédulák kiosztása, titkos szavazás a tisztségviselők személyére

8. Szavazatszámlálás (technikai szünet)
9. Közgyűlési határozatok kihirdetése
10. Elnöki köszöntő
11. Hozzászólások, zárszó

Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképtelen, a Főtitkár az újabb közgyűlést változatlan napirenddel, 2023. április 26. (szerda) 09.00 órára,

A Társaság tudományos napjának és tisztújító közgyűlésének új időpontja 2023. május 17. (szerda) 9:00 óra. A helyszín és a tervezett napirendi pontok nem változtak.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes a megismételt összehívás időpontja 2023. május 24. (szerda) 9:00 óra.

az MH Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Róbert K. krt. P épület, I emelet, Barna tanács terem) ismét összehívja. Az újonnan összehívott közgyűlés, a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

A beszámoló jelentéseket a későbbiekben küldjük meg. Az új elnökséget megválasztó tisztújító közgyűlésen megjelenésükre feltétlenül számítok, továbbá a határozatképesség a beszámolók elfogadásának is feltétele.
Kérem, hogy esetleges távolmaradását előre jelezni szíveskedjen.


Együttműködésüket megköszönve,

Budapest, 2023. április 03-án.

Tisztelettel:

Dr. Sótér Andrea alezredes
főtitkár