Vezetőség

Bővebben kattintson ide!
Elnök: Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy

Elnök: Dr. Kopcsó István orvos vezérőrnagy, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnok, MH egészségügyi főnöke. A közegészégtan-járványtan, honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakorvosa, egészségügyi szakmenedzser. A hadtudományok doktora, MTA köztestületi tag. A Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport katonai stratégiai főtanácsadója. Jelen beosztása részeként képviseli a Magyar Honvédséget a NATO Katona-egészségügyi Szolgálatfőnökök Tanácsában (COMEDS). Katonai műveleti tapasztalatait az AFOR, a KFOR és a NATO Főparancsnokság járványügyi főtisztjeként és számos hadgyakorlat egészségügyi főnökeként szerezte. A NATO Katonaegészségügyi Kiválósági Központ alapító parancsnoka. A Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottság elnöke.

Bővebben kattintson ide!
Alelnök: Dr. Várhelyi Levente orvos ezredes

Alelnök: Dr. Várhelyi Levente orvos ezredes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Általános Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosa, a MH fősebésze. A traumatológia, ortopédia, és kézsebészet szakorvosa. A katonai műszaki tudományok doktora. A Semmelweis Egyetem Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszéki Csoport nemzetközi referense. 1998-tól részt vesz a posztgraduális szakorvosképzésben illetve traumatológiát valamint katasztrófa- és katonaorvostant tanít a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A NATO Katonaegészségügyi Kiválósági Központ nemzetközi képzésein oktatóként szerepel. Tagja az Ambriose Paré International Military Medical Forum szervezetnek, a Magyar Traumatológus Társaság Vezetőségének, a Magyar Ortopéd Társaságnak és a Magyar Sürgősségi Orvostani Szakmai Kollégiumnak. Katonaorvosi műveleti tapasztalatait az SFOR, a KFOR, és négy alkalommal az ISAF missziós beosztásokban szerezte.

Főtitkár: Dr. Sótér Andrea alezredes

Főtitkár: Dr. Sótér Andrea alezredes, a NATO Katona-Egészségügyi Kiválósági Központ Interoperabilitási Osztály kiemelt főtisztje. Egészségtan tanár, egészségügyi menedzser. A hadtudományok doktora, MTA köztestületi tag. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola oktatója. A Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa és Védelemegészségügyi Szakosztály titkára. Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottsági tag. Katonaegészségügyi műveleti tapasztalatait a KFOR misszióban szerezte. 2015-től a MKKOT elnökségi tagja.

Tagjai :

Dr. Fehér Éva főorvos

Dr. Fehér Éva főtanácsos, Terrorelhárítási Központ, Egészségügyi Igazgatóság alapítója, volt igazgató, jelenleg nyugdíjasként VIP rendelő főorvos, főtanácsadó. A nemzetközi és magyar transzfúziológia, háziorvostan, üzemorvostan és egészségbiztosítás szakorvosa, egészségügyi menedzser. 2015-től a MKKOT elnökségi tagja.

Dr. Fejes Zsolt orvos ezredes

Dr. Fejes Zsolt orvos ezredes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ. A fül-orr-gége gyógyászat, fej-nyaksebészet, honvéd- katasztrófaorvostan szakorvosa, palliatív orvoslás licenszvizsgával rendelkezik. A katonai műszaki tudományok doktora. Katonaorvosi műveleti tapasztalatait az ENSZ, az EUFOR és a NATO missziókban szerezte, jelenleg Olaszországban dolgozik, a NATO Nápolyi Összhaderőnemi Parancsnokság Egészségügyi Szolgálatának vezetője.

Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes

Dr. Meglécz Katalin hszj. orvos ezredes. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke. A közegészégtan-járványtan, honvéd- katasztrófaorvostan, foglalkozás-orvostan, egészségbiztosítás szakorvosa, jogi szakokleveles orvos. 1996-2023 hivatásos katona. Katonaorvosi műveleti tapasztalatait az AFOR és a KFOR missziókban szerezte. A Magyar Hadtudományi Társaság, Katasztrófa és Védelemegészségügyi Szakosztály elnöke. 2008 óta az MMKOT elnökségi tagja.

Dr. Szabó Sándor András orvos ezredes

Dr. habil. Szabó Sándor András orvos ezredes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, MH repülő főszakorvos. A repülőorvostan, belgyógyászat, honvéd-katasztrófaorvostan és foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos. A katonai műszaki tudományok habilitált doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára, Szegedi Tudományegyetem Repülő és Űrorvostani Tanszék tanszékvezető docense. A Magyar Repülő- és Űrorvostani Társaság főtitkára. Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottsági tag.

Dr. Szomolányi Gábor tü. orvos ezredes

Dr. Szomolányi Gábor rendőr orvos ezredes, ORFK, Személyügyi Főigazgatóság, Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály, főosztályvezető főorvos, Rendőrség vezető főorvosa, rendvédelmi tisztiorvos. Üzemorvostan szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. 2015-től a MKKOT elnökségi tagja.

Dr. Vásárhelyi Tóth Sándor orvos ezredes

Dr. Vásárhelyi-Tóth Sándor PhD. orvos alezredes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház. Neurológus főorvos, aneszteziológus – intenzív terápiás szakorvos neuro – intenzív és szonológiai jártassági tanúsítvánnyal, neurosonológia licencvizsgával, egészségügyi menedzser. Katonaorvosi műveleti tapasztalatait az EUFOR misszióban szerezte. A hadtudományok doktora, a Magyar Ideg- és Elmeorvos Társaság, a Magyar Fájdalom Társaság, a Magyar Stroke és Neuroszonológiai Társaság, a Magyar Neuroradiológiai Társaság tagja. Az MKKOT elnökségi tagja 2015-től.

Dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes

Dr. Vekerdi Zoltán orvos ezredes, a NATO Katona-Egészségügyi Kiválósági Központ (NATO MILMED COE) Kiképzési Osztály osztályvezetője. Honvéd és katasztrófaorvostan szakorvosa, a hadtudományok doktora. Széleskörű, több évtizedes katonai műveleti tapasztalatait Egyiptomban, Cipruson, Afganisztánban (ISAF, PRT), a Közép-afrikai Köztársaságban, Irakban, Koszovóban, Ukrajnában szerezte, valamint a NATO Főparancsnokságon (HQ) több, vezető egészségügyi beosztásban is szolgált. A Honvédorvos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2023-től a MKKOT elnökségi tagja.


Felügyelő Bizottság

Elnöke: Dr. Szaló Péter.

Dr. Szaló Péter

Dr. Szaló Péter honvédelmi alkalmazott, Honvédelmi Minisztérium; Honvédelmi Nevelési Főosztály. Jogász, okleveles forgalmiadó-szakértő. Szakmai pályafutását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál és jogelődjénél kezdte. Biztosítási szakjogász szakképzettség rendelkezik, közel 10 éven keresztül önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatot teljesített, mely során több ízben részt vett a Magyar Honvédség Közös Akartat feladatában. A Magyar Tartalékosok Szövetségének elnökségi tagja, majd 2020-tól alelnöke.


Tagjai Pogányné, Dr. Rózsa Gabriella PhD főtanácsos (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, könyvtárvezető) és Veress Enikő őrgy.

A Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság megalapítója, egyben Örökös tiszteletbeli Elnöke: Prof. Vámos László vezérőrnagy

Prof. Vámos László vezérőrnagy

A Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság megalapítója, egyben Örökös tiszteletbeli Elnöke: Prof. Vámos László vezérőrnagy

Prof. Dr. Vámos László a budapesti Orvostudományi Egyetemen 1949-ben végzett. Honvéd kollégiumi pályázat keretében főhadnagyként kerül a légierőhöz csapat-, illetve beosztott orvosként Kiskunlacházára, majd Kunmadarasra. Innen vezénylik a légierő parancsnokság állományába, ahonnan 1954-ben nyelvi előkészítőre, majd a KIROV Katona-orvosi Akadémiára Leningrádba kerül. 1956-ban tér vissza és belgyógyászként Budapesten, a Gyáli úti Repülő Kórház repülő – orvosi vizsgáló állomására helyezik, melynek része volt a Repülő Orvosi Bizottság (ROB). 1960-ban kerül be a HM Egészségügyi Csoportfőnökségére főorvosi, mb. csoportfőnöki, csoportfőnök helyettesi, majd 1967-ben egészségügyi szolgálat főnöki beosztásba. 1981-ben kerül a Magyar Néphadseregből nyugállományba, de ekkor rögtön átkerül az Orvostovábbképző Egyetemre, mint egyetemi tanár és vezette az egyetem egészségügyi főiskolai karát, valamint a Honvédelmi Egészségügyi Intézetet 1992-ig.